Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce je zaměřena na zkoumání systému fosfolipid-hyaluronan. Nejdříve byla nalezena vhodná metoda pro přípravu zásobního roztoku fosfolipidu/lipidu a vhodná fluorescenční sonda. Jako metoda přípravy zásobního roztoku byla vybrána sonifikace a jako fluorescenční sonda pyren. Ze skupiny fosfolipidů byl použit lecitin. Pro srovnání byl vedle fosfolipidu použit i lipid fosfátovou skupinu postrádající (DPTAP), popřípadě směs lipidu a fosfolipidu (DPPC a DPTAP). Kromě hyaluronanu byly pro srovnání použity i jiné polyelektrolyty (polystyrensulfonát sodný a alginát sodný). Měření probíhala jak ve vodě, tak v roztoku fosfátového pufru. Veškerá měření proběhla pomocí fluorescenční spektroskopie a dynamického rozptylu světla.
This thesis is focused on investigation of phospholipid-hyaluronan system. First, appropriate method for preparation of bulk solution of phospholipid/lipid and suitable fluorescence probe were chosen. Sonification was selected as a method for preparation of bulk solution and pyrene was chosen as a fluorescence probe. From the group of phospholipids lecithin was selected. Next to phospholipid, lipid with no phosphate group (DPTAP) was utilized for comparison, alternatively a mixture of lipid (DPTAP) and phospholipid (DPPC). Instead of hyaluronan another polyelectrolytes (sodium polystyrene sulfonate, sodium alginate) were used too. Measurements were performed in water environment and in phosphate buffer saline (PBS). All investigation was accomplished by fluorescence spectroscopy and dynamic light scattering.
Description
Citation
BURDÍKOVÁ, J. Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-05
Defence
Lehocký – Vysvetlite štruktúru lecitínu. Diskutujte fyziologický význam cholínu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO