Rekonstrukce mostového jeřábu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na renovaci mostového jeřábu. Hlavním cílem bakalářské práce je navržení všech pohonů a navržení mechanických součástí, které bude nutno po výměně motorů taktéž zrenovovat. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části je zdokumentován původní stav mostového jeřábu a druhá část bakalářské práce se zabývá samotným výpočtem pohonů a návrhem jednotlivých mechanických částí.
Bachelor's thesis is focused on renovating the bridge crane. The main aim of this thesis is to design all the drives and the design of mechanical parts, which will be the replacement engine also renovate. This work is divided into two parts. The first part is a documented original condition of the bridge crane and a second part of this thesis deals with the actual calculation of each propulsion and design mechanical parts.
Description
Citation
JEŽEK, T. Rekonstrukce mostového jeřábu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO