Nekonvenční koncepce spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca je zameraná na nekonvenčné koncepcie spaľovacích motorov, teda na spaľovacie motory neobvyklých konštrukcií. Sú to motory, ktoré majú odlišné tvary spaľovacieho priestoru tvary hriadeľov a merných výkonov od konvenčných koncepcii. Práca opisuje nekonvenčné motory ako je Wankel a Nutating motor. Práca objasňuje konštrukciu, princíp činnosti výhody a nevýhody. Vzhľadom k stálemu zdokonaľovaniu konštrukcií týchto motorov majú perspektívu do budúcnosti aj v leteckom priemysle.
The work is focused on unconventional concepts for internal combustion engines, namely, internal combustion engines of unusual structures. These are the engines that have different shapes of combustion chamber, shapes of shafts and specific output from the conventional concepts. This paper describes an unconventional engines as the Wankel engine and the Nutating engine. The work explains the construction, operating principle, advantages and disadvantages. Due to the continuous improvement of structures of these engines they have the future prospects in the aviation industry.
Description
Citation
ŠENKÝŘ, M. Nekonvenční koncepce spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO