Možnosti minimalizace indukovaného odporu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Indukovaný odpor tvoří podstatnou část celkového odporu letounu při letu a tak jeho minimalizace je žádoucí při snaze o hospodárný provoz letecké dopravy. Bakalářská práce se zabývá možnostmi minimalizace indukovaného odporu. První čast této práce se zabývá úvodem do problému tvorby indukovaného odporu za letu. V druhé části je zpracován přehled možných způsobů minimalizace, jejich popis, konstrukční provedení včetně zhodnocení jednotlivých metod minimalizace.
Lift-induced drag is a significant part of total drag of airplane during flight, thus its minimization is desirable for economical operation of air service. This bachelor thesis deals with possibilities of induced drag minimization. First part of this thesis presents basics of induced drag origin during flight. The second part of the thesis contains overview of potential methods of induced drag minimization, their description and structural design, including comparison of particular methods of drag minimization.
Description
Citation
SKAROLEK, V. Možnosti minimalizace indukovaného odporu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO