Řízení a monitorování statické zdrojovny přes Ethernet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a realizací řízení a monitorování statické zdrojovny přes ethernet. Popisem jednotlivých objektů a zařízení, které jsou umístěny ve zdrojovně. Návrhem a realizací systému pro kontrolu přístupů jednotlivých uživatelů.
This project deals with design and implementation of management and monitoring of static power source via ethernet. Description of individual objects and instalations which are located in static power source. Design and implementation of a system for access control of individual users.
Description
Citation
RÜCKER, J. Řízení a monitorování statické zdrojovny přes Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (místopředseda) Ing. Alexej Nováček (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Diplomant odpovídal na otázky od oponenta a vedoucího práce plynule a správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO