Hluk kuželového soukolí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je stanovit vliv jednobokého odvalu kuželového soukolí na hladinu hluku kompletní nápravy. Dále, se zde zabývat, jak výrobou a geometrii kuželových soukolí, tak i vznikem, tvarem a polohou kontaktního pole zakřiveného zubu u tipu kuželového soukolí Oerlikon. V závěru práce vyhodnotit optimální montážní polohu daného páru jednoho soukolí a její vliv na hladinu hluku celé nápravy při daných modifikacích kontaktního pole zubů.
The target this bachelor?s thesis is assesment suspension single flank of bevel gear on noise level total axletree.And further we deal with fabrication and geometry of conical gear especially Oerlicon and also with formation, shape and position of contact pole of curved jag. At the close thesis evaluate optimum assembly position this couple of one's wheelwork plus her influence over noise level total axletree at given to modifications contact field tooths.
Description
Citation
FOLTIS, A. Hluk kuželového soukolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO