Bezpečnost autentizačních systémů založených na kartách Mifare Classic a ověřování pomocí UID

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-02-28
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The article describes the technology of user authentication using Mifare Classic access cards. As an introduction, the types of access cards are presented and then the most common access cards Mifare Classic, their security mechanisms and attack possibilities, are explained. The principle of authentication systems using the invariant UID, as the main security mechanism, the pitfalls of this system, and an attack on the UID-changeable card, in three possible ways, are explained in more detail.
Článek přibližuje technologii autentizace uživatelů pomocí přístupových karet Mifare Classic. Na úvod jsou představeny druhy přístupových karet a následně je vysvětlena problematika nejrozšířenějších přístupových karet Mifare Classic, jejich bezpečnostní mechanismy a možnosti útoku. Blíže je vysvětlen princip autentizačních systémů používající neměnný identifikátor karty UID jako hlavní bezpečnostní mechanismus, úskalí tohoto systému a je demonstrován útok pomocí karet se zapisovatelným UID třemi možnými způsoby.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2019, vol. 21, č. 1, s. 16-20. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2019 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO