Aplikace kompenzačních opatření pro systém vnitřních vodotěsných dveří do bezpečnostní politiky lodi dle IEC 62443

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The article focuses on the application of selected compensating countermeasures of cybersecurity into the security policy of the ship. First, the article presents the current state of cyber securityin the martime sector and explains recommended solutions according to international organizationsand relevant security standards. Further, the article analyzes why it is appropriate to address certainaspects of ICS cybersecurity by compensating countermeasures and is performed a security analysisof the system of internal integrated watertight doors according to IEC 62443-3-3 "Safety requirementsfor systems and required safety levels". Based on this analysis, suitable compensating countermeasureswere identified and applied to the security policy of the reference object of the cruise ship type.
Článek je zaměřen na aplikaci vybraných kompenzačních opatření kybernetické bezpečnosti do bezpečnostní politiky lodi. Nejprve je v článku představen aktuální stav kybernetické bezpečnosti v námořnictví a vysvětlen způsob jejího doporučeného řešení dle mezinárodních organizací a příslušných bezpečnostních standardů. Dále je v článku analyzováno, proč je vhodné určité aspekty kybernetické bezpečnosti ICS řešit kompenzačními opatřeními a je proveden bezpečnostní rozbor systému vnitřních integrovaných vodotěsných dveří dle normy IEC 62443–3–3 „Bezpečnostní požadavky systémů a požadované úrovně bezpečnosti“. Na základě tohoto rozboru byla identifikována vhodná kompenzační opatření a aplikována do bezpečnostní politiky referenčního objektu typu výletní loď.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2021, vol. 23, č. 1, s. 29-34. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2021 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO