Analýza zdrojů nevyžádané pošty českého e-mailového serveru

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The paper deals with unsolicited electronic mail. The aim is to identify differences between the local and the global view of spam sources. The analysis of data from the Czech email server about email spam collected for several periods of three years was conducted. The geographical location of the sender’s Internet Protocol (IP) address was analyzed. Furthermore, a language of unsolicited messages was estimated. The language estimation was based on the subject of messages. Results were compared with IP addresses listed in global lists as sources of email spam. For the Czech Republic, differences were found both in the countries and in their share in this activity.
Článek se zabývá nevyžádanou elektronickou poštou. Cílem je zjistit případné odlišnosti mezi lokálním a globálním pohledem na zdroje nevyžádané pošty. Pošta byla analyzována na základě dat z českého e-mailového serveru po několik období tří rokù. Analyzována byla geografická poloha Internet Protocol (IP) adresy odesílatele. Dále byl rozpoznán jazyk nevyžádaných zpráv, k čemuž posloužil předmět e-mailu. Výsledky byly porovnány s globálními seznamy IP adres, které jsou vedeny jako zdroje nevyžádané pošty. Pro Českou republiku byly zjištěny rozdíly jak ve státech, tak v jejich podílu na této aktivitì.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2021, vol. 23, č. 1, s. 21-28. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2021 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO