2022, Vol. 24

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Multi RAT gateway for maritime container monitoring
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2022-06-30) Musil, Petr; Roško, Tomáš; Fučík, Stanislav
  Increasing complexity of international transport leads to higher requirements and expectationsof shipping container tracking. However shipping transport faces specific technical challenges, suchas the need to send accurate data, often and with low energy consumption. This article deals with thespecific design of a tracking device, which addresses current requirements. The gateway offers MultiRAT (Multiple Radio Access Technology) which combines benefits of satellite and mobile networks tomonitor shipping containers and its inner conditions with high energy efficiency.
 • Item
  Rozšíření Shannonovy teorie utajovacích kryptosystémů založené na latinských obdélnících
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2022-08-30) Burda Karel
  V článku je rozšířena Shannonova klasická teorie utajovacích kryptosystémů prostřednictvím reprezentace šifer latinskými obdélníky. Na základě této reprezentace je odvozen model, který využívá tzv. valenci kryptogramů, což je počet všech smysluplných zpráv, vzniklých dešifrováním daného kryptogramu všemi možnými klíči. Dále je v článku odvozena dolní garantovaná hranice valence jakékoliv šifry s K klíči a N vstupy, z nichž M vstupů jsou zprávy. Uvedený parametr umožňuje kvantitativní vyjádření odolnosti šifer vůči útoku hrubou silou. Model je obecný, názorný a využívá jednodušší matematický aparát než stávající teorie. Lze jej tak využít i jako úvod do teorie utajovacích kryptosystémů.
 • Item
  Tiket útoky proti autentizačnímu protokolu Kerberos
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2022-06-30) Lazarov, Willi; Bohačík, Antonín
  Článek se zabývá problematikou bezpečnosti síťového autentizačního protokolu Kerberos. Úvodem jsou vysvětleny základní principy a podrobný průběh komunikace klienta a systému využívajícího protokol Kerberos. Článek dále poukazuje na existující bezpečnostní hrozby v podobě tiket útoků a představuje způsob jejich provedení včetně predispozic. Post-exploitační útoky jsou problematické na detekci a administrátoři systémů, které využívají protokol Kerberos, by tak měli být blíže obeznámeni s možností ochrany. Jednotlivé tiket útoky jsou analyzovány a na závěr článek popisuje bezpečností opatření, která dokážou detekovat průběh představených útoků a zabránit nebo minimalizovat jejich dopad.
 • Item
  Dvourozměrná detekce hran pro distribuovaný optovláknový detekční systém
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2022-05-23) Záviška, Pavel; Dejdar, Petr; Munster, Petr; Horváth, Tomáš
  Tento článek prezentuje srovnání dvourozměrných metod detekce hran v senzorickém systému pro detekci narušení perimetru na bázi fázového OTDR (𝚽-OTDR – Phase-sensitive Optical Time-Domain Reflectometry). K detekci vibrací na snímaném vlákně jsou použity hranové detektory využívající Sobelův a Prewittův operátor v obraze, který se skládá z po sobě jdoucích Rayleighových odrazů zpětného rozptylu. Narušení perimetru je simulováno pomocí třech různých scénářů (reproduktor, chůze a přelézání plotu) a výsledky prezentovaných metod jsou vyhodnoceny pomocí odstupu signálu od šumu (SNR -- Signal to noise Ratio) a prostorového rozlišení.
 • Item
  Metódy výpočtu vírivých strát v permanentných magnetoch synchrónnych strojov
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2022-03-23) Pribulla, Daniel; Vítek, Ondřej
  The paper deals with the permanent-magnet eddy-current losses evaluation in a surface mounted permanent magnet synchronous machines. The formation and behavior as well as the  main sources of induction of the eddy currents are discussed. Four various eddy current loss calculation methods were tested. Except the traditional, analytic and finite element analysis (FEA) approaches, two combined methods were created. The results of all methods were compared using geometry of a real machine. It was shown that while the combined methods significantly improve the results, FEA model is necessary to obtain accurate values.