Analýza současné strategie vybrané coworkingové společnosti na Ukrajině a porovnání s vybranou českou coworkingovou společností s návrhem na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh rozvoje strategie coworkingové společnosti na Ukrajině ve srovnání s vybranou coworkingovou společností v Brně. Teoretická část zahrnuje důležitá teoretická východiska práce směřující ke správnému pochopení problematiky v oblasti managementu včetně pojmu coworking, nástroje pro komparaci a implementaci vybraných prostředků pro kvalitní provedení výzkumu. Analýza problému a současné situace se soustředí na představení zmíněné společnosti, aplikaci vysvětlených strategických analýz a provedení výzkumného rozhovoru s vedením společnosti. Na základě výsledků z provedených analýz jsou v návrhové části představena doporučení ke strategickému rozvoji coworkingové společnosti.
The bachelor thesis focuses on the proposal of the development strategy of a coworking company in Ukraine in comparison with a selected coworking company in Brno. The theoretical part includes important theoretical background of the thesis to properly understand the issues in the field of management, including the concept of coworking, tools for comparison and implementation of selected tools to conduct research. The analysis of the problem and the current situation focuses on the introduction of the mentioned company, the application of the explained strategic analyses and the conduct of a research interview with the company's management. Based on the results from the analyses performed, recommendations for the strategic development of the coworking company are presented in the proposal section.
Description
Citation
POPRAVKO, S. Analýza současné strategie vybrané coworkingové společnosti na Ukrajině a porovnání s vybranou českou coworkingovou společností s návrhem na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-09-06
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - částečně zodpovězeno Ing. Luňáček - Proč jste ve svých výpočtech pracovala s americkými dolary a ne s lokální měnou? - zodpovězeno Doc. Doskočil - Na základě jakých kritérií jste zvolila českou společnost využitou v komparaci? - částečně zodpovězeno Doc. Pavláková Dočekalová - Jak jste pracovala s literaturou? Využila jste například databázi Primo? - zodpovězeno Ing. Luhan - Jakým způsobem budete vyhodnocovat účelovost nákladů? - částečně zodpovězeno Doc. Doskočil - Jak se přepracovaná verze Vaší práce liší od původní? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO