Digitální dvojče výrobní buňky vkontextu Průmyslu 4.0

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom diplomovej práce je vytvoriť digitálne dvojča výrobnej bunky a grafické ovládacie rozhranie. Prvá časť práce stručne opisuje technológie digitálneho dvojčaťa, TestBedu a prostriedky na tvorbu digitálnych dvojčiat. Uvádza taktiež príklady z praxe a prehľad TestBedov v ČR a SR. Ďalšie kapitoly sa venujú praktickej časti práce a popisujú postup tvorby digitálneho dvojčaťa v softvéroch ABB RobotStudio a B&R Automation Studio. V závere práce sú zhrnuté poznatky nadobudnuté počas vývoja a možnosti ďalšieho rozvoja projektu.
The aim of the thesis is to create a digital twin of the production cell and a graphical control interface. The first part of the thesis briefly describes the digital twin technology, TestBed and the means to create digital twins. It also provides practical examples and an overview of TestBeds in the Czech Republic and Slovakia. The next chapters are dedicated to the practical part of the thesis and describe the procedure of digital twin creation in ABB RobotStudio and B&R Automation Studio software. The thesis concludes with a summary of the knowledge gained during the development and possibilities for further development of the project.
Description
Citation
JANUS, P. Digitální dvojče výrobní buňky vkontextu Průmyslu 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda) RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Štěpán, MBA (člen) Ing. Jiří Zavřel (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student představil komisi cíle a výsledky své DP. Posudek vedoucího práce Ing. Langa byla velice pochválná, včetně připomínky, že se s lepší práci nesetkal. Po přečtení posudků následovaly 3 otázky oponenta Ing. Paráka, na které student velice uspokojivě reagoval. Dotazy komise: Ing. Štěpán: Zvyšení produktivity, ekonomická návratnost - řešil jste i tyto otázky? doc. Matoušek: Otázka na Open Source. Komise studenta doporučila na Cenu průmyslového podniku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO