DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ PANELY PRO HRU KUŽELKY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikací sloužící pro ovládání, řízení a zobrazování všech informacích potřebných pro plynulý provoz a hraní hry evropské kuželky. V první části této práce je představena historie digitálních informačních panelů a kuželkářského sportu, společně s vysvětlením pravidel pro návrh aplikací. Praktická část práce představuje počáteční vývoj aplikací. Postupně jsou představeny všechny aplikace, vysvětlena jejich struktura, a nakonec i jejich otestování.
This thesis deals with the design of applications used to control, manage and display all the information needed for the smooth operation and play of the game of European bowling. In the first part of this thesis, the history of digital dashboards and the sport of bowling is presented, along with an explanation of the rules for designing applications. The practical part of the thesis presents the initial development of the applications. All the applications are introduced in turn, their structure is explained, and finally their testing is presented.
Description
Citation
SZELKE, L. DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ PANELY PRO HRU KUŽELKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student představil komisi cíle a výsledky své DP (včetně demonstrujícího videa). Vedoucí DP doc. Matoušek a oponent doc. Roupec zhodnotili přínosy i nedostatky práce. Následně byly zodpovězeny dotazy oponenta doc. Roupce. Dotazy komise: doc. Švarc: Pro koho je určen informační panel? doc. Roupec: PLC aplikace. V práci chybí kontext (připomínka).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO