Elektrické terénní vozidlo pro děti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektrického terénního vozidla pro děti, jehož koncepce má připomínat závodní buggy. Pohonem tohoto vozidla bude elektromotor napájený bateriemi. Výstupem práce je celkový koncepční návrh, konstrukční navržení bezpečnostního rámu a příslušenství. Bezpečnostní rám bude podroben homologační zkoušce. Návrh buggy je podroben cenovému odhadu.
The master’s thesis focuses on the design of an electric off-road vehicle for children, the concept of which is based on racing buggy. This vehicle will be power by an electric motor. The output of the work is the overall conceptual design, structural design og the safety frame and accessories. The safety frame will undergo a homologation test. The design of the buggy is subject to a price estimate.
Description
Citation
DOSTÁLOVÁ, A. Elektrické terénní vozidlo pro děti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Koláček Jiří, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Studentka seznámila odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy studentka odpovídala na následující otázky oponenta: Proč nebyla dále optimalizována konstrukce rámu vozidla, když povolené deformace dle pravidel FIA jsou výrazně vyšší než navrhovaného vozidla, nehledě na to, že navrhované vozidlo těmto předpisům odpovídat nemusí? - ZODPOVĚZENO Jak odhadujete cenu kompletního vozidla, když se uváží nejen cena materiálu, ale také výrobní a montážní náklady? - ZODPOVĚZENO Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jaký je výsledný koeficient bezpečnosti navrženého rámu? - ZODPOVĚZENO Je rozdíl mezi baterií a akumulátorem? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO Jaká je momentová charakteristika použitého elektromotoru? Podle kterých kritérií byl navržen převodový poměr? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO Lze u navrženého vozidla využít systému rekuperace? - ZODPOVĚZENO Byla analyzována jízdní stabilita u navrženého vozidla? Jak lze stanovit svahovou dostupnost vozidla? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO