Ruské kolo bez paprsků – zábavní zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou bezpaprskového vyhlídkového (ruského) kola o průměru obruče 30 m dle předpisů pro zábavní techniku ČSN EN 13814-1. Je řešena konstrukce, statická pevnost i životnost. Statická pevnost zahrnuje kontrolu profilů, vybraného svaru, vybraného čepového spoje a kontrolu stability konstrukce. Je ověřena životnost svarů obruče. Pro ověření výrobní kvality konstrukce je provedena tahová zkouška svařeného vzorku.
The thesis deals with the design and strength analysis of a spokeless Ferris wheel with a ring diameter of 30 m in accordance with the regulations for amusement technology ČSN EN 13814-1. The design, structural and fatigue analysis are covered. The static strength includes the check of the profiles, the selected weld, the selected pin joint and the check of the stability of the structure. To verify the manufacturing quality of the structure, a tensile test of the welded coupon is made.
Description
Citation
NOVÁK, P. Ruské kolo bez paprsků – zábavní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Jaké hzpotézy kumulativního únavového poškození znáte? - částečně odpověděl 2) Výpočet zatížení větrem - proč vybraná kategorie II? Je to nejhorší možná varianta? - Odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO