Spékání součástí vyrobených 3D FDM tiskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou spékání součástí vyrobených 3D FDM tiskem. Hlavním cílem práce je návrh vzorového dílu a výběr vhodných materiálů pro testování. Následně je proveden experiment, který zahrnuje tisk vzorků z různých materiálů na 3D tiskárně a jejich spečení v práškové soli v různých časových intervalech. Následuje zkoumání povrchu po spečení a změny hmotnosti vlivem degradace materiálu. Poté je provedena tahová zkouška, která ukáže změny pevnosti v tahu testovaných materiálů a jako poslední část experimentu jsou pod mikroskopem zkoumány povrchy lomů.
This diploma thesis deals with the issue of sintering of parts produced by 3D FDM printing. The main aim of the work is the design of a sample part and the selection of suitable materials for testing. Subsequently, an experiment is carried out, which involves printing samples from different materials on a 3D printer and sintering them in salt powder at different time intervals. This is followed by examination of the surface after sintering and weight changes due to material degradation. Then a tensile test is performed to show changes in tensile strength of the tested materials and as the last part of the experiment, fracture surfaces are examined under a microscope.
Description
Citation
KONÍČEK, J. Spékání součástí vyrobených 3D FDM tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
Ing. Petr Valášek (člen) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Popis fyzikální podstaty spékání plastových vzorků. zodpovězeno 2. Způsob stanovení teploty spékání. Co se v kontextu vaší práce myslí spékáním. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO