Multifunkční lopata 4 v 1 pro nakladač

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout multifunkční lopatu 4v1 pro kolový nakladač. Vypracovat zadané funkční, rozměrové a pevnostní výpočty. Výkres celkové sestavy, výkresy podsestav a výrobní výkresy jednotlivých částí.
The purpose of this master´s thesis is to design multifunctional 4in1 bucket for wheel loader. Develop requested function, size and strenght computation. Documentation of the whole set-up, documentation of sub-parts and documentation of single parts.
Description
Citation
KLUSÁČEK, D. Multifunkční lopata 4 v 1 pro nakladač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Kótování výkresové dokumentace. - Částečně odpověděl 2) Definujte zátěžný stav - náraz do materiálu? - Odpověděl 3) Předepisování tolerancí na výkresech, význam všeobechných tol. na výkrese sestavení - částečně odpověděl 4) Soustava jednotné dírz - nákres vložení H8/h7 - Odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO