Vysokovýklopný transportní box pro malotraktory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh vysokovýklopného boxu na malotraktory, používaného k přepravě sypkých materiálů i kusových břemen v zemědělství, lesnictví a komunální údržbě. Součástí práce je rešerše používaných řešení výklopných boxů a lopat, návrh vlastní koncepce výklopného mechanismu, volba hydromotoru, pevnostní výpočty hlavních částí pomocí metody konečných prvků, a návrh čepů a ložisek.
The aim of this diploma thesis is design of a high-tilting box for small tractors, used for transport of bulk materials and piece loads in agriculture, forestry, and municipal maintenance. Thesis includes a research of the used solutions of tipping boxes and shovels, design of own concept of the tipping mechanism, choice of a hydraulic motor, strength proof of the main parts using the finite element method, and the design of pins and bearings.
Description
Citation
ZAPLETAL, J. Vysokovýklopný transportní box pro malotraktory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Konstrukční optimalizace mechanismu výklopu, nezávislé proměnné, výklopný moment - Odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO