Měření charakteristik pružných lůžek zavěšení kol

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá měřením statických charakteristik pružných lůžek zavěšení kol. Součástí je konstrukční návrh zkušebního zařízení a výkresová dokumentace, podle níž bylo zařízení vyrobeno. Zařízení má několik variant pro různá namáhání a je s případnými úpravami použitelné pro různá pružná lůžka včetně nesouosých. Je také uveden postup měření, výsledky měření statických charakteristik a jejich rozbor a porovnání s výpočty metodou konečných prvků. Změřené charakteristiky byly poté přidány do modelu nápravy pro multibody simulace.
This master’s thesis deals with the measurement of static characteristics of wheel suspension bushings. It includes a structural design of the test device and drawings according to which the device was manufactured. The device has several variations for different stresses and is applicable with possible modifications to various bushings including the ones that do not have common axes. The measurement procedure, the results of the measurements of the static characteristics and their analysis and comparison with the finite element method calculations are also given. The measured characteristics were then added to the model of the axle for multibody simulations.
Description
Citation
KOPECKÝ, P. Měření charakteristik pružných lůžek zavěšení kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Rada Aleš, Ing. Ph.D. (člen) Zapletal František, Ing. Ph.D. (člen) Trusík Vojtěch, Ing. (člen) Uzlík Václav, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: Co by bylo doporučeno pro zlepšení MKP modelu? Zodpovězeno Proč jsou omezeny rozsahy posuvů při MKP simulacích? Zodpovězeno Jak vznikal model silentbloku? Zodpovězeno Jsou charakteristiky dostatečné pro další využití? Zodpovězeno Jaká je použitelnost metody pro jinačí pružné lůžko? Zodpovězeno Co vyznačuje plocha mezi křivkami průběhů závislostí síly na posuvu? Zodpovězeno Jaké části sám student vyráběl? Zodpovězeno Proč je v některýchl aplikacích kardanův kloub? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO