Konstrukční návrh dopravníku biologického organického odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se věnuje návrhu konvexního pásového dopravníku pro biologický organický odpad, se zaměřením na hmotnostní optimalizaci jeho nosné konstrukce. Zadání práce bylo vypracováno ve spolupráci s firmou Bluetech s.r.o. Cílem práce bylo provést funkční výpočet pásového dopravníku a doplnit jej o volbu komponent. Jedním z cílů bylo rovněž provést pevnostní analýzu originální nosné konstrukce a z nasbíraných dat provést její hmotnostní optimalizaci. Stěžejní částí práce bylo navrhnout tvar nové nosné konstrukce, u které bude výsledná hmotnost a hodnoty maximálních napětí nižší než u originální konstrukce. Závěrem práce jsou shrnuty výsledky a navrhnuta doporučení.
The master thesis deals with the design of a convex conveyor belt for biological organic waste, with a focus on the mass optimization of its supporting structure. The thesis assignment was developed in cooperation with Bluetech s.r.o. The aim of the work was to perform a functional calculation of the conveyor belt and to complement it with the selection of components. One of the objectives was also to perform a strength analysis of the original supporting structure and to perform its mass optimization from the collected data. The main part of the work is devoted to design the shape of the new support structure, where the resulting weight and the values of the maximum stresses will be lower than the original structure. The conclusion displays summarized results and suggests possible recommendations.
Description
Citation
DIVIŠ, P. Konstrukční návrh dopravníku biologického organického odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Nezbeda (člen) Ing. Jiří Štoček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Provedení styčníků nosné konstrukce a jejich vliv na optimalizaci - odpovězeno V čem vidíte příčinu, že u stavů 4 a 8 je napětí ORIGINÁL nižší než u varianty EVO? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO