Výroba nábytkové konzoly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zaměřuje na navržení technologie pro výrobu nábytkářské konzoly. Navrhl se plechový dílec z oceli 11 321 o tloušťce 1 mm, který se vyrábí v sérii počítající 10 000 kusů ročně. Pro výrobu této součásti se provedla literární studii a na základě ní navrhla technologie, která kombinuje stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Byly provedeny technologické výpočty, na jejichž základě se navrhl vhodný nástroj a vybrali vhodný stroj na základě celkové tvářecí síly. Jako stroj na tváření jsme zvolili výstředníkový lis LEXN 100 C.
The work focuses on designing a technology for the production of a furniture console. A sheet metal component made of steel 11 321 with a thickness of 1 mm was proposed, and it is manufactured in an annual series of 10,000 pieces. A literary study was conducted to develop the manufacturing technology for this component, which combines cutting and bending in a combined progressive tool. Technological calculations were performed to design the appropriate tool, and a suitable machine was selected based on the total forming force. As a forming machine, the eccentric press LEXN 100 C was chosen.
Description
Citation
ANDRLE, D. Výroba nábytkové konzoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. (člen) Ing. Petra Ohnišťová, MSc. Ph.D. (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: Jedná se o výrobek, který se bude vyrábět v praxi? (otázka byla plně zodpovězena) Proč jste použil pro výrobu základové desky ocel 11500? (otázka byla plně zodpovězena) Jak jsou připevněné vodící sloupky? (otázka byla částečně zodpovězena) Nakreslete nástřihový plán a zakótujte krok? (otázka nebyla zodpovězena) Jaké byste mohl očekávat výrobní vady na součásti? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO