Brněnský mrakodrap

Abstract
Architektonická studie se zabývá návrhem nové nejvyšší stavby na území České republiky o výšce 200 m. Klíčovým aspektem návrhu je použití masivního dřeva CLT, GLT v konstrukci tubusu mrakodrapu. Práce má proto cíl pracovat se dřevem jako baterií CO2 a ovlivnit postoj architekta k tomuto materiálu z hlediska požárního a enviromentálního. Výraz exteriéru je inspirován brněnským funkcionalistickým pozadím.
The architectural study deals with the design of the new tallest building in the territory of the Czech Republic with a height of 200 m. The key aspect of the design is the use of solid wood CLT, GLT in the construction of the skyscraper tube. The work therefore aims to work with wood as a CO2 battery and to influence the architect's attitude towards this material in term of fire and environment. The expression of the exterior is inspired by Brno's functionalist background.
Description
Citation
BUCHTA, V. Brněnský mrakodrap [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zdeňka Vydrová (předseda) prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (místopředseda) Ing. arch. Gustav Křivinka (člen) Ing. arch. Pavel Pekár (člen) Ing. Yvetta Diaz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student úvodem prezentoval svůj projekt. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student reagoval na dotazy a připomínky oponenta: Popis návrhu urbanistického řešení. Benefity dřevěných konstrukcí a jejich možnosti. Ochrana dřevěných konstrukcí při montáži. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Diskuze ohledně dispozic stavby, dimenzování výtahů a jejich specifika. Konstrukce podlah a skladba podkladních vrstev. Materiálové složení CLT sloupů - masivní lepené dřevo. Domyšlený precizní projekt ohledně fasády, je v rozporu s precizností bytů, které by si vyžadovaly větší velkorysost. Oslunění bytů odpovídá normě, orientace východ - západ. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO