Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá problematikou zálohovania a ukladania dát s cieľom analyzovať zálohovanie a úložisko dát vo vybranej spoločnosti za účelom navrhnúť optimálne riešenie, ktoré tento proces zefektívnia. Úvodná časť práce vysvetľuje základné pojmy a princípy zálohovania a ukladania dát. V nasledujúcej analytickej časti je popísaný a zhodnotený súčasný stav zálohovania v konkrétnej spoločnosti. V návrhovej časti je navrhnuté nové riešenie, ktoré má zlepšiť súčasný systém. Nakoniec je v práci uvedené ekonomické zhodnotenie navrhnutého riešenia.
The diploma thesis deals with the issue of data backup and storage with the aim of analyzing backup and data storage in a selected company in order to propose an optimal solution that will streamline this process. The introductory part of the thesis explains the basic concepts and principles of data backup and storage. The following analytical part describes and evaluates the current state of backup in a specific company. The design section proposes new solution aimed at improving the current system. Finally, the thesis provides an economic evaluation of the proposed solution.
Description
Citation
DVORŠTIAK, D. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny. prof. Pospíšil: Jak měříte výkon? - odpovězeno ing. Ondrák: Jaký je obsah dat, které se budou zálohovat? Je uložiště dostupné z vnitřní sítě? Jak řešíte zálohu SQL serveru? - odpovězeno doc. Doskočil: Z jakého důvodu jste aplikoval metodu PERT? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO