Zavedení a využití nástrojů Business Intelligence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu práce s daty společnosti nabízející služby telekomunikačního operátora, která se zabývá akvizicí nových zákazníku v odvětví B2B a následným návrhem a implementací řešení Business Inteligence. Řešení přinese zlepšení procesů ve společnosti a bude sloužit jako podpora pro data-driven rozhodování.
The diploma thesis deals with the analysis of the current state of working with data of a company offering telecommunication operator services, which deals with the acquisition of new customers in the B2B sector. The diploma thesis later deals with the design and implementation of Business Intelligence solutions. The solution will improve the company's processes and serve as a support for data-driven decision-making.
Description
Citation
ŠTAUD, Š. Zavedení a využití nástrojů Business Intelligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny. doc. Doskočil: Co je myšleno současným stavem společnosti? Na základě jakých přístupů jste hodnotil tento stav? - odpovězeno prof. Pospíšil: Vysvětele pojem BI. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO