Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocování investic na akciových trzích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci fuzzy logiky při konstrukci rozhodovacího modelu pro hodnocení investičních příležitostí na akciových trzích, se specifickým důrazem na výběr burzovně obchodovatelných fondů. Model je založen na esenciálních kritériích, která hrají důležitou roli při efektivním výběru fondů. Tato kritéria jsou implementována ve dvou rozhodovacích modelech, které byly vytvořeny s využitím nástrojů Microsoft Excel a MATLAB. Výsledky získané z těchto modelů poskytují solidní základ pro další kroky v rozhodovacím procesu investování.
The diploma thesis focuses on the application of fuzzy logic in constructing a decisionmaking model for evaluating investment opportunities in stock markets, with a specific emphasis on the selection of exchange-traded funds. The model is based on essential criteria that play a crucial role in the efficient selection of funds. These criteria are implemented in two decision-making models that have been developed using Microsoft Excel and MATLAB tools. The results obtained from these models provide a solid foundation for further steps in the investment decision-making process.
Description
Citation
ŠMERDA, P. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocování investic na akciových trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno otázky komise prof. Ing. Petr Dostál, CSc.: Jaké předpokládáte další využití Vaší práce? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO