Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve veřejné správě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Doskočil, Radek
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá využitím metód projektového managementu v praxi, konkrétne návrhom zavedenia smart riešenia odpadového hospodárstva vo verejnej správe. Úvodná časť je venovaná teoretickým východiskám, na ktorých základoch je vykonaná analýza prostredia mesta, návrh a následná implementácia systému.
The diploma thesis deals with the use of project management methods in practice, specifically the proposal to introduce a smart waste management solution in public administration. The introductory part is devoted to the theoretical starting points, on which basis analysis of the city environment is made and the design and subsequent implementation of the system is carried out.
Description
Citation
BENDÍKOVÁ, T. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve veřejné správě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky vedoucího: Uveďte, jaké jsou další možnosti financování, pokud by tento fond nevyšel. Odpovězeno Otázky oponenta: Na jaké parametry byl v aplikace MS Project nastaven kalendář projektu (pracovní týdny, výjimky)? Odpovězeno Otázky Komise: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Co je zařízení „single sensor“, který uvádíte v práci? Odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: Proč v kapitole „Kapitálové, a investiční náklady“ nejsou uvedeny zdroje financování? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO