Jaderná energetika v ČR a ve světě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné kritéria pro stavbu je v další části. Budu se i zabívat odpadem z těchto eletráren a jijich využívání a skladování. Budoucností v odvětví jaderné energetiky je obsahem další z části této práce.V poslední řadě budu navrhovat energetickou koncepci našeho státu.
This work is about a basic principles of nuclear reaction, creation of nuclear reaction and its development. Here is also described contemporary status and its level of progression. The first part is about a history of nuclear energy – its beginnings and further progress. Next the work deals with a nuclear power stations, nuclear reactors etc. The other part of this work is based on a nuclear waste. Then, I will write about a future of nuclear energy. The last point is creating the enegetic conception of our country.
Description
Citation
PEROUTKA, T. Jaderná energetika v ČR a ve světě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci a v diskuzi odpověděl na většinu položených otázek. Nad rámec posudků byly studentu položeny tyto otázky. Můžete uvést náročnost jaderné elektrárny na vodu pro chladící okruh.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO