Využití metod projektového řízení ve vybrané firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto diplomová práca sa zameriava na využitie projektového manažmentu vo firme pri vývoji a implementácii nového firewallu pre klientsku firmu. V práci sú predstavené a aplikované rôzne projektové manažérske metódy a techniky, ktoré pomáhajú dosiahnuť úspešné výsledky v projekte. Cieľom práce je poskytnúť prehľad o projektovom manažmente a jeho dôležitosti pre úspešnú realizáciu projektu.
This thesis focuses on the use of project management in a company during the development and implementation of a new firewall for a client company. Various project management methods and techniques are introduced and applied to achieve successful project results. The aim of the thesis is to provide an overview of project management and its importance for the successful realization of project.
Description
Citation
DUBIŇÁK, M. Využití metod projektového řízení ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny. prof. Pospíšil: U SWOT analýzy vysvětlete příležitost orientace na udržitelnost? - částečně odpovězeno ing Doubravský: Jak byl prováděn průzkum trhu? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO