Rozšíření systému pro automatizaci platebního styku v rámci PSD2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je rozšířit systém pro automatizaci platebního styku ve společnosti Platební instituce Roger a.s. Práce úzce souvisí s novou evropskou platební legislativou PSD2 (Payment Services Directive 2). Tato direktiva zavádí koncept tzv. otevřeného bankovnictví, které dovoluje licencovaným třetím stranám ovládat bankovní účet klienta přímo skrze speciální bankovní API. V rámci této práce byl zaznamenán současný stav zavádění PSD2 v České republice. Následně byl navržen a implementován nový systém, který umožňuje propojit interní firemní software společnosti Roger s Komerční bankou, Českou spořitelnou a Raiffeisenbank. Výstupem této diplomové práce je program, který bude sloužit k zadávání a potvrzování jednorázových plateb nebo k nahlížení na účetní zůstatky a historii provedených transakcí na bankovních účtech společnosti.
The purpose of this thesis is to extend the system of the payment automation process in the company Platební instituce Roger a.s. The thesis is closely linked to a new european payment legislation - the Second Directive on Payment Services (PSD2). The directive introduces a new concept of the so called open banking service which allows the licenced third party providers to control the client's bank account directly through the special banking API. Within this thesis the current state of the process of PSD2 implementation in the Czech Republic has been explored and recorded. Afterwards a new system for the payment automation has been designed and developed. This system enables to interconnect the internal company software of Roger a.s. with API of Komerční banka, Česká spořitelna and Raiffesenbank. The result of this diploma thesis is the program which will be used for inputting and confirming one time payments. It could be also used for downloading the transaction history or the account balance on the company's bank accounts.
Description
Citation
JŮDA, P. Rozšíření systému pro automatizaci platebního styku v rámci PSD2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Je nějak optimalizováno získávání údajů z banky tak, aby se nemusela aplikace banky dotazovat příliš často (např. na zůstatek na účtu)? Jaký způsob takové optimalizace (by) jste zvolil a proč? Jak reaguje Vaše aplikace na případné výpadky systémů třetích stran (banky, např. v případě provozních odstávek)? Proč je maximální možná délka běhu úlohy asynchronního zpracování požadavku nastavena zrovna na 80 sekund (str. 50)? Máte nějakou představu o plánech firmy Roger?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO