Zajištěné napájení vlastní spotřeby parní elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou zajištěného napájení. Pod pojmem zajištěného napájení se skrývá soubor technologických celků, které zajišťují napájení zařízení podílejících se na bezpečném odstavení elektrárny v případě výpadku napájení z běžného napájecího zdroje. Práce je členěna do dvou základních částí – teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o možnostech realizace zajištěného napájení. Je zde proveden výčet jednotlivých zařízení, která mohou být v sekci zajištěného napájení obsažena, a u každého je provedena jeho charakteristika. Jsou zde také zmíněna jednotlivá zařízení, která mohou být napájena ze sekce zajištěného napájení. Výčet těchto zařízení je proveden na základě normy ČSN 381120. V závěru teoretické části jsou zmíněny nové trendy v oblasti realizace zajištěného napájení. Těmito zdroji jsou bezakumulátorové technologie, které také nabízejí různé varianty řešení. Praktická část obsahuje návrh zajištěného napájení pro konkrétní parní elektrárnu. Návrh zajištěného napájení se skládá z usměrňovačů, baterií, střídačů a dieslgenerátoru. Po výpočtu jednotlivých parametrů je v závěru praktické části vyobrazeno schéma uspořádání navrhované sekce zajištěného napájení.
This thesis examines issues connected to safe uninterruptible power supplies. The term safe uninterruptible power supply is used for an aggregate of devices providing power for appliances that participate in safe rapid shutdown of a power plant in case power from a usual source fails. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. Theoretical part deals with possibilities and ways of realizing an aggregation of safe uninterruptible power supply. Various devices that can appear in the section of a safe uninterruptible power supply are listed and each device is characterized. Appliances that can be provided for by the sources of safe uninterruptible power supply are mentioned as well. These appliances are listed in accordance with ČSN standard nr. 381120. The theoretical part concludes with new trends in realization of safe uninterruptible power supplies. One of these sources is a clean source technology that can also be implemented in various ways. Practical part contains a suggestion of a safe uninterruptible power supply for particular steam power plant. This suggested safe uninterruptible power supply consists of rectifiers, batteries, inverters and a dieselgenerator. Calculated parameters of each device at the conclusion of the practical part are followed by a diagram of the suggested section of safe uninterruptible power supply.
Description
Citation
TOMÁŠEK, P. Zajištěné napájení vlastní spotřeby parní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (místopředseda) Ing. Alexej Nováček (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Diplomant odpovídal na otázky od oponenta a vedoucího práce pohotově a správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO