Webová aplikace pro vizualizaci parametrů hudebních nahrávek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj webové aplikace pro vizualizaci hudebních parametrů. Cílem je poskytnout uživateli prostředí, ve kterém může snadno vizualizovat parametry libovolné hudební nahrávky a v případě různých interpretací skladby tyto parametry mezi sebou porovnat. Hudební parametry vizualizované v aplikaci vycházejí z oblasti Music Information Retrieval. Pro každou z těchto vizualizací jsou v aplikaci implementována různá nastavení, která se ukládají do databáze pro přihlášeného uživatele a umožňují tak upravit zobrazení vizualizací podle individuálních potřeb uživatele. Pro vývoj byl použit reaktivní framework Vue.js pro klientskou část, Flask framework pro serverovou část a relační databázový systém PostgreSQL pro ukládání dat.
This thesis focuses on the development of a web application for visualizing musical parameters. The goal is to provide users with an environment where they can easily visualize parameters of any music recording and compare these parameters across different interpretations of the composition. The musical parameters visualized in the application are based on the field of Music Information Retrieval. For each of these visualizations, the application implements various settings that are saved to a database for the loggedin user, allowing them to adjust the visualization display according to their individual needs. The reactive Vue.js framework was used for the client-side, Flask framework for the server-side, and the PostgreSQL relational database system for data storage.
Description
Citation
KLIMEŠ, M. Webová aplikace pro vizualizaci parametrů hudebních nahrávek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Jelínková (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
V práci u popisu STFT píšete: „čím více energie je v určité frekvenci v určitém okamžiku času, tím intenzivnější barva se na tomto místě v grafu (spektrogramu) objeví”. Objasněte, co myslíte „intenzitou barvy“. Dle tohoto tvrzení je v kontextu práce modrá barva méně intenzivní než červená. Je tomu tak? Jak byste rozšířil aplikaci, aby umožňovala i porovnání parametrů různých interpretací tak, jak píšete v teoretické části práce? Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO