Fotopletysmografie s využitím smartphonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca je zameraná na technológiu PPG s využitím smartfónu, od akvizície fotopletyzmografickej krivky, cez predspracovanie PPG signálu, výpočet parametrov až po hodnotenie kvality. Praktická časť obsahuje protokol merania pri rôznych experimentálnych podmienkach, algoritmus pre získanie fotopletyzmografickej krivky z videozáznamov získaných meraním a ďalej sa zaoberá stanovením rôznych parametrov a hodnotením kvality získaného PPG signálu. Výstupom práce je optimálny akvizičný protokol pre snímanie PPG krivky.
This work is focused on the PPG technology using a smartphone, from the acquisition of the photoplethysmographic curve, through the preprocessing of the PPG signal, the calculation of the parameters to the quality assessment. The practical part contains a measurement protocol under different experimental conditions, an algorithm for obtaining a photoplethysmographic curve from video recordings obtained by measurement, and further deals with determining various parameters and evaluating the quality of the obtained PPG signal. The output of the work is an optimal acquisition protocol for scanning the PPG curve.
Description
Citation
DRÄXLER, V. Fotopletysmografie s využitím smartphonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student souhlasil s posudky a je si vědom nedostatků práce. Student neobhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO