Transferové oceňovanie úverov a pôžičiek v Českej a Slovenskej republike

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-04-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Nakladatelství VUTIUM
Altmetrics
Abstract
Predkladaná vedecká monografia je výsledkom výskumu realizovaného v ro- koch 2021 a 2022 a vznikla za podpory Technologické agentury ČR v rámci řešení projektu č. TL05000328 „Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí náhledem principu tržního odstup” (doba trvání projektu: 06/2021 – 12/2023). Publikácia sa zaoberá aktuálnou témou stanovenia transferových cien finančných transakcií – úverov a pôžičiek v podmienkach Českej a Slovenskej republiky. Hlavným cieľom publikácie je popísať a ďalej na základe systematických poznatkov navrhnúť vhodnú metodiku na stanovenie úrokovej sadzby pri úveroch a pôžičkách so zameraním na malé a stredne veľké spoločnosti pri akcente kladenom na využitie voľne dostupných nástrojov a dát. Naväzujúcim cieľom je navrhnutie metodiky stanovenia úrokovej sadzby v zjednodušenom režime.
Description
Citation

Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Nakladatelství VUTIUM
Collections
Citace PRO