Specifický cíl A

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Žádost o akreditaci profesního bakalářského SP Architecture and Urban Design
  (VUT v Brně, 2024-05-03) Wittmann, Maxmilian; Foretník, Jan; Kotlabová, Anna; Joja, Marie
  Dokument slouží jako žádost o akreditaci (část akreditačního spisu) studijního programu Architektura a Urbanismus, který bude vyučován v anglickém jazyce. V dokumentu je uveden převážně studijní plán, cíle studia, profil absolventa, znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.
 • Item
  Soubor digitálních materiálů pro kurzy typu blended learning pro výuku na FP
  (VUT v Brně, 2024-05-03) Zich, Robert; Chlebovský, Vít; Kaňovská, Lucie; Bobalová, Martina; Doubravský, Karel; Juřica, Pavel; Očko, Martin
  Vytvořené digitální materiály jsou primárně určeny pro předmět Řízení projektů, vyučovaném v profesním bakalářském studijním programu Procesní management. Doplňují výklad vyučujícího a shrnují klíčové znalosti z vybraných témat. Studenti se mohou k materiálům vracet a ujasnit si základní pojmy ve vytvořených slovnících. Pro pochopení kontextu jednotlivých pojmů je pak určeno vytvořené video, které v krátkosti vysvětluje základní „kostru“ dané problematiky. Samotné pochopení si mohou studenti ověřit formou kvízů, které se ukazují jako téměř ideální zpětná vazba na přehled o získaných poznatcích. Řešené témata (seřazeno abecedně): Agilní přístup, Metoda Scrum, Plánování projektu, Proces řízení, Realizace projektu, Řízení změn, Zainteresované strany, Základní pojmy. Pro každé zpracován výkladový slovník (celkem 132 pojmů rozdělených do 8 témat). Celkem bylo zpracováno 13 videí shrnujících základy dané problematiky (o celkové délce 2h 9minut a 19 vteřin). Souhrnná videa slouží zejména k samostudiu před samotným zahájením výuky cvičení. Slouží ke shrnutí přednášené problematiky ve zjednodušené podobě. Vhodně tedy doplňuje i samotnou přednášku. Pro otestování bylo vytvořeno 75 otázek. U každé otázky jsou na výběr odpovědi a vždy je potřeba vybrat právě jednu správnou odpověď. K otázkám je možné se vracet a test opakovat až do úplného pochopení záludných dotazů.
 • Item
  Navázání strategických partnerství s podnikatelskou sférou pro bakalářský studijní program Realizace a digitalizace staveb
  (VUT v Brně, 2024-05-03) Kantová, Radka; Motyčka, Vít
  Oslovování odborných partnerů z profesní sféry z oblasti stavebnictví pro sdílení odborností a zkušeností, uzavírání smluv o partnerství a o zajištění odborných praxí u realizačních firem pro profesně zaměřený bakalářský studijní program Realizace a digitalizace staveb.
 • Item
  Navázání strategických partnerství s podnikatelskou sférou pro profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Bezpečnostní inženýrství ve stavebnictví
  (VUT v Brně, 2024-05-03) Apeltauer, Tomáš
  Oslovování odborných partnerů z profesní sféry z oblasti stavebnictví pro sdílení odborností a zkušeností, uzavírání smluv o partnerství a o zajištění odborných praxí u realizačních firem pro profesně zaměřený bakalářský studijní program Bezpečnostní inženýrství ve stavebnictví.
 • Item
  Příprava aktivních nanosoučástek
  (VUT v Brně, 2024-05-03) Hrdý, Radim; Prášek, Jan
  Tento kurz, vás seznámí se základními principy práce v laboratořích čistých prostor a dále představí přístroje a procesy používané v nanofabrikaci pro přípravu výroby elektronických součástek na čipu.