Národní plán obnovy

Výstupy z projektu NPO - Národní plán obnovy, registrační číslo: NPO_VUT_MSMT-16609/2022

Cílem projektu je zvýšení kapacity ve vzdělávání na VUT a přizpůsobení struktury studijních programů novým trendům a měnícím se potřebám trhu práce. Realizací projektu dojde k transformaci formy i obsahu vzdělávání a urychlí se přechod k digitálním formám výuky. Dalším přínosem realizace projektu bude tvorba profesně zaměřených studijních programů a také studijních programů zaměřených na progresivní rychle se rozvíjející obory. Návrh projektu je rozčleněn do třech specifických cílů:

A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání

B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech:

  • Chemické technologie a nanotechnologie
  • Pokročilé automobilové inženýrství
  • Environmentální inženýrství
  • Nový studijní program Jaderná energetika na VUT v Brně

C: Společné projekty

  • Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
  • Bezpečnost distančních forem výuky
  • Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Národní plán obnovy je financován EU

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 3 of 3