Statika nosných konstrukcí luxusní vily

Abstract
Úkolem diplomové práce je návrh a statické posouzení předpjaté stropní konstrukce a železobetonové stropní desky. Pro získání vnitřních sil byly vytvořeny modely v programu SCIA Engineer 18.1. Obě části stropní konstrukce byly posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Na závěr práce byla zpracována výkresová dokumentace.
The main goal for this thesis was a project and a statical assessment of a prestressed ceiling construction and an iron-concrete ceiling plate. For the gain of inner powers were created models in the program SCIA Engineer 18.1. Both of the parts of the thesis were judged to the limit state of capacity and to the limit state of applicability. As the finishing touch of the work was created a drawing documentation.
Description
Citation
FUIT, D. Statika nosných konstrukcí luxusní vily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Viktor Borzovič, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. (člen) Ing. Ladislav Huryta (člen) Ing. Martin Zlámal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student zodpověděl dotazy oponenta, komise poté pokládala další otázky. Docent Borzovič se ptal na velikost předpínacích napětí, zda předpínací výztuž byla uvažována soudržná či nesoudržná a na souvislost s podmínkou dekomprese. Student zodpověděl s dopomocí. Docent Zich se ptal na vliv požáru na nesoudržnou předpínací výztuž a souvislost s použitým kotvením. Student zodpověděl s dopomocí. Docent Klusáček položil dotaz na způsob určení momentu na příčném žebru. Student zodpověděl s dopomocí. Doktor Zlámal se ptal na způsob posouzení kotevní oblasti. Student zodpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO