The effect of glass fiber storage time on the mechanical response of polymer composite

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-10-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
The growing demand for polymer composites and their widespread use is inevitably accompanied by the need to know their degradation behavior over a sufficiently long period of time. This study focuses on commercial glass fiber rovings, which were stored in the indoor environment for up to 11 years. Fibers with different storage times, from fresh up to the oldest, were used to produce unidirectional fiber-reinforced polyester composites that were characterized to determine their shear and flexural properties dependent on fiber storage time. A significant decrease in shear strength was observed throughout the aging of the fibers, down to a decrease of 33% for the oldest fibers. An important finding, however, was that the significant decrease in shear strength was only partially reflected in the flexural strength, which corresponded to a decrease of 18% for the oldest fibers at consistent flexural modulus.
Rostoucí poptávka po polymerních kompozitech a jejich široké použití je nevyhnutelně doprovázeno potřebou znát jejich degradační chování po dostatečně dlouhou dobu. Tato studie se zaměřuje na komerční pramence ze skleněných vláken, které byly skladovány ve vnitřním prostředí po dobu až 11 let. Vlákna s různou dobou skladování, od čerstvých po nejstarší, byla použita k výrobě jednosměrných polyesterových kompozitů vyztužených vlákny, které byly charakterizovány stanovením jejich smykových a ohybových vlastností v závislosti na době skladování vlákna. V průběhu stárnutí vláken byl pozorován významný pokles pevnosti ve smyku až do poklesu o 33 % u nejstarších vláken. Důležitým zjištěním však bylo, že výrazný pokles pevnosti ve smyku se jen částečně projevil v pevnosti v ohybu, což odpovídalo poklesu o 18 % u nejstarších vláken při konzistentním modulu v ohybu.
Description
Citation
Polymers. 2022, vol. 14, issue 21, p. 1-9.
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/21/4633
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO