2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dobrovolný, Petr; Žabičková, Ivana; Pifko, Henrich; Innemanová,, Petra
  Rozvinuté společnosti se v rostoucí míře přiklánějí k myšlenkám udržitelnosti, které zahrnují také otázky surovinové náročnosti a nakládání s odpady. Země EU deklarují záměr přechodu k takzvané cirkulační ekonomice, kde výroba, spotřeba, nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami fungují v převážně uzavřených cyklech. Díky vysokému podílu na celkové spotřebě surovin a množství vytvářeného odpadu je stavebnictví jedním z prioritních odvětví, ve kterém by tyto změny měly proběhnout. V důsledku toho pravděpodobně poroste zájem o recyklaci stavebního a demoličního odpadu. Tato práce zkoumá vybrané téma z pohledu architekta. Problematika recyklace stavebních materiálů je řešena v kontextu současného stavebnictví. Úvodní část popisuje hlavní materiálové toky: nejpoužívanější stavební materiály, způsob nakládání s odpady a možnosti jeho dalšího využití. Jsou definovány vztahy mezi návrhem budovy a produkcí stavebního odpadu. Podrobněji je řešena problematika stavby z recyklovaných stavebních materiálů. V hlavní části práce byl zpracován návrh modelového objektu z recyklovaných stavebních materiálů. Jednotlivé stavební konstrukce byly analyzovány z hlediska vhodnosti použití recyklovaných stavebních materiálů a nakládání s odpady po skončení životního cyklu budovy a provedeno srovnání s alternativními konstrukcemi z konvenčních stavebních materiálů. V závěru práce bylo provedeno vyhodnocení použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů ve stavebních konstrukcích a jejich ekonomického potenciálu. Byla vyhodnocena specifika návrhu budovy z recyklovaných stavebních materiálů.
 • Item
  Ekonomické a sociální limity užití nepálené hlíny v architektuře. Role vzdělávání
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Neumayerová, Eva; Žabičková, Ivana; Novotný, Martin; Pifko,, Henrich
  Nepálená hlína, stavební materiál známý po staletí a hojně využívaný v tradičním stavitelství, byl během společenského a hospodářského vývoje postupně nahrazován průmyslově vyráběnými materiály se stabilnějšími mechanickými vlastnostmi. Tradice jeho užití ve stavbách v mnoha zemích na dlouhou dobu prakticky vymizela. V posledních desetiletích se použití nepálené hlíny jako stavebního materiálu opět navrací do povědomí stavebníků a projektantů, zvláště díky rostoucímu zájmu společnosti o zdravé bydlení a kvalitu prostředí k životu. I přes své mnohé přednosti však nepálená hlína nadále nepatří mezi staviva běžně užívaná. Jaká je tedy pozice hliněného stavebního materiálu v současné výstavbě a má potenciál být v budoucnu více než materiálem alternativním, materiálem experimentu? Co limituje rozvoj uplatnění nepálené hlíny v konstrukcích? Práce zkoumá limity užití nepálené hlíny v architektuře v kontextu sociálním, ekonomickém a kulturním. Analyzuje různé přístupy a způsoby použití nepálené hlíny v architektuře, zjišťuje míru informovanosti veřejnosti a dostupnost odborného vzdělávání, zkoumá situaci na stavebním trhu i legislativní omezení při realizačním procesu. Na základně poznatků získaných průzkumem formuluje důležité podmínky a možné cesty dalšího rozvoje uplatnění nepálené hlíny ve výstavbě. Svým obsahem má práce přispět k aktuálnímu tématu rozvoje architektury využívající materiálů tradičních a materiálů z obnovitelných zdrojů.