Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje tématu podnikatelského plánu pro založení zdravého kavárenského podniku v obci Čejč. Tento plán je zpracován na teoretickém podkladu pomocí zvolených metod průzkumu trhu, finančního plánu či vyhodnocení investice, tedy celého projektu. Jako první byl proveden marketingový průzkum včetně analýzy trhu. Podnikatelský plán praktické části poté zahrnuje úvod do projektu, propracovaný finanční plán a jeho následné vyhodnocení finanční analýzou. Závěrem práce je shrnutí vyhodnocení celého projektu, zda bude vhodné projekt realizovat a jak bude úspěšný.
TThe bachelor thesis deals with the topic of a business plan for establishing a healthy café in the village Čejč. This plan is developed on a theoretical basis using selected methods of market research, financial plan or investment evaluation, consequently the whole project. Marketing research, including market analysis, was the first to be carried out. The business plan of the practical part includes an introduction to the project, a sophisticated financial plan and its subsequent evaluation by financial analysis. The conclusion is the evaluation of the whole project, whether it will be appropriate to implement the project and how successful it will be.
Description
Citation
FOJTÍKOVÁ, A. Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-07
Defence
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Co jste doplnila do bakalářské práce? Máte v práci vyhodnocenou SLEPT analýzu? – odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. – Splňujete podmínky pro udělení řemeslné živnosti? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO