Hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti podniku. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým metodám a ukazatelům, které jsou v práci využívány. Ve druhé části práce je představena analyzovaná společnost, na níž jsou aplikovány vybrané ukazatele z teoretické části. V závěru práce se nachází celkové zhodnocení výsledků finanční analýzy včetně vlastních návrhů na zlepšení finanční situace daného podniku.
The bachelor's thesis deals with the issue of evaluating the performance of the company. The theoretical part of the work deals with individual methods and indicators that are, used in the work. The second part of the thesis presents the analyzed company, to which selected indicators from the theoretical part are applied. At the end of the work is the overall evaluation of the results of financial analysis, including its own proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
POPOVA, O. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-06
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Jak byste vyhodnotila efektivnost investice? Součástí materiálové náročnosti je i položka energie? - částečně zodpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Definujte, co je SWOT analýza? Ve které analýze máte zahrnuto vnímání odpověnosti vůči společnosti a životnímu prostředí? Jak byste definovala příležitost? Co společnost získává ze silných stránek? Z jakého prostředí byste brala informace pro SWOT analýzu (interní nebo externí)? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO