2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 551
 • Item
  Regulátor otáček pro střídavé motory
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Zdařil, Tomáš; Kincl, Zdeněk; Bradáč, Zdeněk
  Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit regulátor otáček pro jednosměrné řízení bezkomutátorových střídavých motorů (BLDC) používaných v leteckém modelářství. Funkce regulátoru je založena na principu použití metody bezsenzorového řízení.Celé zapojení je ovládáno mikroprocesorem Atmel AVR. Jako pohonná jednotka pro motor je použita akumulátorová sada typu Li – pol. Regulátor je vybaven obvodem BEC pro napájení přijímače a umožňuje monitorování odebíraného proudu a napětí na pohonném akumulátoru. Změřená data je možné uploadovat do PC.
 • Item
  Zabezpečovací systém pro rodinný dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Sohr, Martin; Jaroš, David; Macháň, Ladislav
  Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich umístění až po praktickou realizaci. V této práci je navrhnuto zabezpečení vstupních bodů, jako jsou okna a dveře, pomocí magnetických kontaktních čidel a oken pomocí senzorů rozbití skla a zabezpečením prostoru pomocí pohybových senzorů. Dále je v této práci vysvětlen funkční princip použití optických závor jakožto druhotného zabezpečení vnitřního prostoru. Navržený zabezpečovací systém obsahuje centrální ovládací jednotku, která je schopna předat informace o stavu všech bezpečnostních prvků nadřazenému systému. Pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními bezpečnostního systému je využito bezdrátové komunikační technologie IQRF pracující v bez licenčním pásmu. Pro komunikaci mezi bezpečnostním systémem je využito GSM modulu SIM900.
 • Item
  Měření EMG a posouzení vlivu zátěže
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Szöllösi, Tomáš; Janoušek, Oto; Kolář, Radim
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie vplyvu fyzickej záťaže na elektrickú aktivitu svalov. Sú tu rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti elektrickej aktivity svalov. Autor navrhol protokol merania a následne nameral na skupine ľudí dáta, naprogramoval aplikáciu na spracovanie a analýzu týchto dát. Na záver práce bolo navrhnuté a prevedené štatistické spracovanie dát.
 • Item
  Optimalizace bezpečnostních algoritmů pro smartkarty
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bartoňová, Veronika; Hajný, Jan; Malina, Lukáš
  V diplomové práci se zabývám optimalizací výpočtů bezpečnostních algoritmů, které jsou dále implementovány na smartkarty. Pro návrh urychlení výpočtů vycházím ze znalosti modulární aritmetiky, která je základem pro mnohá šifrování pomocí veřejných klíčů, elektronických podpisů nebo hashovací funkce. Výsledkem projektu je návrh změn, které by měly urychlit výpočty bezpečnostních algoritmů.
 • Item
  Evoluční algoritmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bortel, Martin; Lambertová, Petra; Karásek, Jan
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických algoritmů v praxi. Využití technologií PHP&MySQL a Google Maps API k optimalizaci distribuční trasy, je důležitým bodem práce.