Brzdění asynchronního stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na brzdění asynchronního motoru a rizika s ním spojené. V první části se čtenáři seznámí s technickými parametry motoru, který je použit pro simulace. Druhá část se zaměřuje na simulační program Ansys Maxwell a metodu konečných prvků. Ve třetí části je čtenářům představen obecný popis asynchronního stroje. Čtvrtou část tvoří brzdění protiproudem. Předposlední část je věnována dynamickému brzdění. Poslední část obsahuje krátké seznámení s generátorickým brzděním. Kapitoly zaměřené na brzdění jsou doplněny simulovanými průběhy.
The work is focused on the braking of an induction engine and the risks associated with it. In the first part, there are readers acquainted with the technical parameters of the induction engine, which is used for simulations. The second part focuses on the simulation program Ansys Maxwell and the finite element method. In the third part, there are readers introduced to a general description of the induction machine. The fourth part consists of countercurrent braking. The penultimate part is devoted to dynamic braking. The last part contains a brief introduction to generator braking. The chapters focused on braking are supplemented by simulated waveforms.
Description
Citation
MAREČEK, Š. Brzdění asynchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-24
Defence
Popsal strukturu bakalářské práce. Popsal provedená maření a simulace. Uvedl parametry stroje, kterým se zabíval v bakalářké práci. Prezentoval výsledky simulací a popsal jednotlivé průběhy. Popsal dynamické brzdění. Shrnul výsledky simulace dynamického brzdění a popsal jednotlivé průběhy. Odpověděl na otázky oponenta. Na otázky komise odpovídal s problémy. S vyelkým problémy celkově shrnul výsledky bakalářské práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO