Podpora prodeje a reklama konkrétního realitního zprostředkovatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace především se zaměřením na podporu prodeje a reklamu samostatného realitního zprostředkovatele. Teoretická část se zabývá poznatky z odborné literatury, zejména z oblasti marketingu, marketingové komunikace, podpory prodeje a reklamy. Analytická část se skládá z představení realitního zprostředkovatele, analýzy marketingového mixu 4P, analýzy konkurence, SLEPT analýzy, analýzy klientů a souhrnné analýzy. Poslední část se zabývá vlastními návrhy na zlepšení marketingové komunikace realitního zprostředkovatele.
This bachelor thesis deals with the issue of marketing communication focusing primarily on sales support and advertising of an independent real estate agent. The theoretical part deals with knowledge from the literature, especially from the field of marketing, marketing communication, sales promotion and advertising. The analytical part consists of the presentation of real estate agent, analysis of the 4P marketing mix, competition analysis, SLEPT analysis, client analysis and summary analysis. The last part deals with my own proposals to improve marketing communication in sales promotion and advertising.
Description
Citation
KVASNICOVÁ, S. Podpora prodeje a reklama konkrétního realitního zprostředkovatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázka oponenta práce – odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. - Který z navrhovaných nástrojů by mohl zvýšit důvěru v poskytované služby? - odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Navrhujete použití dronu ve své práci. Počítáte s náklady na zpracování videa z dronu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO