Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti AIRCRAFT INDUSTRIES, a. s. v letech 2018, 2019 a 2020. První část bakalářské práce se zaměřuje na teorii, kde jsou rozebírány jednotlivé metody finanční analýzy jako jsou ukazatele apod. Další část představuje stručnou charakteristiku vybraného podniku. V praktické části se následně aplikují finanční ukazatele na vybranou společnost. Na základě vyhodnocení skutečností se v poslední části navrhnou doporučení na zlepšení finanční situace podniku.
The Bachelor thesis is aimed at evaluating the financial situation of AIRCRAFT INDUSTRIES, a. s. in 2018, 2019 and 2020. The first part of the Bachelor thesis focuses on theory, where individual methods of financial analysis such as indicators etc. are discussed. The next part presents a brief characterization of the selected enterprise. In the practical part, financial indicators are then applied to the selected company. On the basis of an assessment of the facts, recommendations will be proposed in the last section to improve the financial situation of the firm.
Description
Citation
ŠÁCHOVÁ, S. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Škapa: Podle čeho jste optimalizovala Vaše návrhy v bakalářské práci? zodpovězeno Ing. Heralecký: Zmiňujete, že nárůst pohledávek je negativum, můžete tohle tvrzení vysvětlit? zodpovězeno Ing. Heralecký: Jakou metodu využívá zmíněná firma na řízení zásob? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO