Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn vedoucích ke zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje systému odměňování zaměstnanců konkrétní společnosti a faktorům, jenž na něj působí. Je rozdělena na tři části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se systému odměňování zaměstnanců. Druhá část je zaměřena na analýzu konkrétního systému odměňování a vnějších a vnitřních faktorů působících na něj. Požadovaným výsledkem analytické části je nalezení eventuálních nedostatků v daném systému odměňování. Proto se třetí část zabývá vypracováním návrhů a doporučení na odstranění vzniklého problému
This bachelor thesis deals with the remuneration system of employees of a particular company and the factors that affect it. It is divided into three parts. The theoretical part explains the concepts related to the system of employee remuneration. The second part focuses on analyzing a specific remuneration system and the external and internal factors affecting it. The required result of the analytical part is finding possible shortages in the given remuneration system. Therefore, the third part deals with the development of proposals and recommendations to eliminate the problem.
Description
Citation
ŽIVNÁ, L. Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn vedoucích ke zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Ing. Karel Doubravský, Ph.D. – Jakou konkrétní funkci regresní analýzy jste použila? – částečně odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. – Jaký grafický program společnost využívá? Jaký bude dopad Vašich návrhů? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO