Využití nástrojů projektového managementu ve firmě Toraja s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření projektu, za pomoci metod a nástrojů projektového managementu, jehož cílem je vytvoření plánu pro zavedení nové kolekce značky MODESI na trh. Celá práce je rozdělena na tři základní části, jsou jimi teoretická, analytická a návrhová část.
The bachelor thesis is focused on the creation of a project, using project management methods and tools, which aims to create a plan for the introduction of a new MODESI brand collection on the market. The whole thesis is divided into three basic parts, which are theoretical, analytical and design part.
Description
Citation
HEPNAR, O. Využití nástrojů projektového managementu ve firmě Toraja s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Škapa: Vysvětlete prosím, proč jste v práci počítal s více měnami. zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO