Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací spolku inBalance, zejména problematikou podpory prodeje a reklamy. První část se zaměřuje na vysvětlení teorie marketingu z oblasti marketingové komunikace, komunikačního mixu, a především podpory prodeje a reklamy. Analytická část práce se pak věnuje pohledu na současný stav spolku, analýzu konkurence a samotný marketingový průzkum. Závěrečná kapitola poté představuje na základě provedených šetření vlastní návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení marketingové komunikace spolku.
Bachelor thesis pursues the marketing communication of inBalance club, particularly the sales promotion and advertising. First part focuses on the theoretical area of marketing communication, communication mix and mainly sales promotion and advertising. Analytical part is devoted to the status quo of inBalance club, competition analysis and marketing research. Based on extensive research, the final chapter presents own suggestions and recommendations that should lead to improvements of inBalance club's marketing communication.
Description
Citation
ROZMAHELOVÁ, T. Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno doc. Putnová: Má zakladatel zájem o rozšíření spolku a expanzi? zodpovězeno Ing. Neuwirth: Využívá společnost přímé metody pro marketing, případně jaké? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO