Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Kovárna VIVA a.s. za období 2016 až 2020 a následně poskytuje návrhy na zlepšení její finanční situace. Práce je rozdělena do tří částí. Jedná se o teoretickou část, kde jsou podrobně popsány ukazatelé finanční analýzy a jsou následně aplikovány v analytické části. Poslední část je tvořena návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. K tvorbě analýzy společnosti byly využity data, jež jsou obsaženy ve výročních zprávách společnosti.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company Kovárna VIVA a.s. for the period 2016 to 2020 and subsequently provides proposals to improve its financial situation. The work is divided into three parts. This is a theoretical part, where the indicators of financial analysis are described in detail and are subsequently applied in the analytical part. The last part consists of proposals to improve the financial situation of the company. The data contained in the company's annual reports were used to create the company's analysis.
Description
Citation
GABRHELOVÁ, N. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Mráček: Jak byste definovala hrozbu nedostatku zaměstnanců? zodpovězeno Ing. Mráček: Společnost potřebuje nové zaměstnance? zodpovězeno Ing. Ptáček: Víte, kdo je největším konkurentu na místním trhu? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO