Hodnocení finanční výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti podniku Soliter parket s.r.o. pomocí metod finanční analýzy v letech 2016-2020. První část práce je věnována teoretickému rozboru. Druhá část je věnována představení podniku, aplikaci metod a ukazatelů z teoretické části na analyzovanou společnost. Závěrečná část práce obsahuje návrhy, které by mohly podniku s nedostatky pomoci.
The bachelor's thesis deals with the evaluation of financial performance of Soliter parket s.r.o. using financial analysis methods in the 2016-2020. The first part of the thesis is devoted to the theoretical analysis. The second part is devoted to the presented business, the application of methods and the indicators from the theoretical part to the analyzed company. The final part of the paper includes proposals that could help the company with deficiencies
Description
Citation
FIALOVÁ, A. Hodnocení finanční výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Luňáček: Prováděla jste podrobnou identifikaci zásob? zodpovězeno doc. Bartoš: V jakých jednotkách je produktivita z přidané hodnoty v tabulce č.13? zodpovězeno doc. Bartoš: Index I05 měl v roce 2020 vysoký nárůst, víte proč? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO