Návrh kalkulace nákladů s využitím dat v technické přípravě výroby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, kde se pojednává o nákladech a kalkulacích v obecném pojetí. Druhá část obsahuje analýzu kalkulace vybraného podniku se zaměřením na konkrétní zakázky s využitím dat z technické přípravy výroby.
The Bachelor thesis is divided into two main parts. The first part is theoretical, dealing with costs and calculations in general. The second part is aimed at analysing the calculation system of the selected company, focusing on specific order using data from the technical preparation of production.
Description
Citation
HRDLIČKOVÁ, D. Návrh kalkulace nákladů s využitím dat v technické přípravě výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Neuwirth: Na základě jakých analytických metod jste zpracovala SWOT analýzu? částečně zodpovězeno Ing. Neuwirth: Umožňuje stávající organizace skladu použití metody FIFO? zodpovězeno doc. Brychta: Který Váš návrh považujete za nejpřínosnější a s jakými finančními dopady se pojí? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO